สิรินทร์ พัธโนทัย

สิรินทร์ พัธโนทัย เกิดปีพ.ศ. 2490 ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2499 ทางครอบครัวของเธอและจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นตัดสินใจส่งตัวเธอไปยังปักกิ่งอย่างลับๆ พร้อมกับ วรรณไว พี่ชายคนรอง ขณะอยู่ในจีน สิรินทร์มีฐานะเทียบได้กับบุตรบุญธรรมของโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีจีน เธอกับพี่ชายเป็นเสมือนหลักฐานที่แสดงถึงความไว้วางใจต่อกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน ความหวังที่จะได้กลับบ้านโดยเร็วพังพินาศเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ทำรัฐประหารโค่นอำนาจรัฐบาลชุดเดิม แล้วประกาศใช้กฎหมายป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ สิรินทร์เรียนหนังสือที่ปักกิ่งตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย เธอถูกพัดพาเข้าสู่กระแสความวุ่นวายของการปฏิวัติวัฒนธรรม ฐานะที่เสมือนบุตรบุญธรรมของนายกฯ โจว เอินไหล ทำให้ชีวิตเธอมีภัยคุกคาม เธอหนีออกจากจีนเมื่อปี 2513 หลังต้องหลบไปซ่อนตัวในชนบทอยู่หนึ่งปี และในโรงงานอีกสองปี ปี 2515 สิรินทร์กลับคืนมายังจีนเพื่อช่วยนายกฯโจว เอินไหลดำเนินนโยบาย “การทูตบนโต๊ะปิงปอง” หลังจากไทยกับจีนเป็นปฏิปักษ์กันอยู่นาน 20 ปี เธอก็จัดการเจรจาลับระหว่างรัฐบาลไทยกับนายกฯ โจว เอินไหล ได้สำเร็