ผศ.สุกิจ สุวานิช

เกิดที่อำเภอเสนา พระนครศรีอยุธยา รับราชการที่วิทยามลัยครูบุรีรัมย์ และเกษียณในตำแหน่งรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา แม้จะจบปริญญาตรีและโทวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็รักการเขียน และเคยเขียเรื่องสั้นลงใน ฟ้าเมืองไทย และ มติชนสุดสัปดาห์ มาแล้ว ผลัดแผ่นดิน เป็นนวนิยายเรื่องแรกของเขา