สุเทพ เทือกสุบรรณ

สุเทพ เทือกสุบรรณนับเป็นนักอ่านตัวยง หนังสือเล่มแรกที่เขาอ่าน พระเวสสันดรชาดก ในวัยเรียนเขาอ่านหนังสือทุกแนวแทบทุกเล่มในหัวต่อยอดความคิด รวมถึงเป็นพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆให้กับเขา