หยางฝู่เต๋อ

อาจารย์ด้านจิตวิทยา นักจิตบำบัด คอลัมนิสต์ ผู้อำนวยการศูนย์บำบัดสุขภาพจิตกรุงปักกิ่ง วิทยากรฝึกอบรมให้องค์กร วิทยากรประจำ รายการทางวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ