หยูหัว

นักเขียนจีนแผ่นดินใหญ่ งานเขียนของเขาส่วนใหญ่จะตีแผ่นสังคมจีนในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาเติบโตขึ้นมา หยูหัวเป็นนักเขียนจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก เมื่อภาพยนตร์ที่สร้างจากหนังสือเรื่อง "คนตายยาก" ของเขาถูกห้ามฉายในจีน ผลงานของเขาทุกเล่มได้รับการแปลหลากหลายภาษา เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ดัตซ์ สเปน สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม มาลายาลัม และไทย