หลิวหวาชิง

อาจารย์ด้านจิตวิทยา แพทย์หัวหน้าแผนกจิตวิทยาคอลัมนิสต์ด้านสุขภาพจิต วิทยากรรายการสุขภาพสถานีโทรทัศน์จงยาง ปักกิ่ง และเซี่ยวไฮ้