อรเกษม รอดสุทธิ

จบปริญญาตรีจากสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา