Beth Revis

นักเขียนนวนิยายชุด Across the Universe หนังสือขายดีติดอันดับ ของ New York Times ซึ่งได้รับการแปล ไปแล้วกว่า 20 ภาษาทั่วโลก เธอเคย เป็นครูก่อนจะมาเป็นนักเขียนเต็มตัว ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่ชานเมืองนอร์ท- แคโรไลนากับสามีและสุนัขหนึ่งตัว