Bill Clinton

โลกรู้จัก บิล คลินตัน ในฐานะประธานาธิบดี คนที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในประธานาธิบดีที่หนุ่มที่สุด ซึ่งก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่ง ผู้นำโลกในขณะที่มีอายุเพียง 48 ปี และนับเป็นประธานาธิบดี จากพรรคเดโมแครตคนแรก ในรอบ 60 ปี ที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งถึงสองสมัยติดต่อกัน นับตั้งแต่ปี 1936 เป็นต้นมา และยังเป็นประธานาธิบดีที่สิ้นสุด วาระการดำรงตำแหน่งขณะที่มีอายุน้อยที่สุดด้วย