Dr.Fumio Eguchi

ดร.เอะงุชิ ฟุมิโอะ ดอกเตอร์ด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการเกษตรโตเกียว เคยเป็นทั้งนักวิจัยพิเศษ อาจารย์พิเศษ และนักวิชาการ ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายทางด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ