Hasegawa Emi

เกิดปี ค.ศ.1939 ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจบการศึกษาจามหาวิทยาลัยจูโอแล้ว ได้เริ่มทำงานในตำแหน่งเลขานุการของบริษัทซังอาอิ จากนั้นดำรงตำแหน่ง Product Manager ของบริษัทกระดาษชำระคิมเบอร์ลี่ และบริษัทจอร์นสันตามลำดับ ต่อมาได้ก้าวสู่ตำแหน่งประธานบริษัท และกรรมการบริหารสูงสุด ผลงานสร้างชื่อเสียงให้ฮาเซงาวะเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.2000 ขณะดำรงตำแหน่งประธานบริษัทนิคอน-เอสซีเลอร์ สามารถผลิกฝื้นบริษัทจากการขาดทุนปีละ5000ล้านเยน ให้กลับมาคืนทุนในปีแรก และมีกำไรจ่ายเงินปันผลในปีที่2