Jame Frey และ Nils Johnson-Shelton

เขียนชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัท Full Fathom Five เจ้าของผลงานนวนิยายขายดีติดอันดับมากมาย เช่น I Am Number Four ที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้ว เขาเขียน เกมล่าท้ามรณะ ร่วมกับ Nils Johnson-Shelton นักเขียนนวนิยายขายดีอีกคนหนึ่ง