Jose Rodrigues dos Santos

โจเซ โรดรีกิส ดูส ซานตูส เป็นนักเขียนหนังสือติดอันดับขายดีในโปรตุเกส 666 ขายได้กว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นเล่ม และหนังสือของเขาทั้งหมดขายไปแล้วกว่าสองล้านเล่มทั่วโลก ติดอันดับหนึ่งหนังสือขายดีในหลายประเทศ เขายังเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักข่าว และอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย