Lemony snicket

ชายหนุ่มอารมณ์ดีผู้ไม่เปิดเผยตัวตนให้ใครได้รู้จักง่ายๆ เจ้าของวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยวิธีการนำเสนออย่างที่ไม่มีใครกล้าทำ