Lizzie Mary Cullen

สาวนักวาดภาพประกอบมือรางวัล ชาวอังกฤษ ผลงาน ของเธอเป็นเอกลักษณ์เรียกว่า แนวไซโคจีโอกราฟิก (psychogeographic) ด้วยเส้นสายลายหมึกที่ลื่นไหล ลดเลี้ยวเป็นภาพเมืองต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่ออารมณ์และ พฤติกรรมมนุษย์