Nick Vujicic

หนุ่มออสเตรเลียผู้ที่ไร้แขนขาแต่กำเนิด นักเขียน ผู้ประกาศข่าวประเสริฐและประธานอำนวยการองค์กรเพื่อสังคม Life Without Limbs ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้กับภรรยาและลูกชาย และยังคงตระเวนบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจยิ่งใหญ่ผู้คนทั่วโลกพิชิตอุปสรรค์ ทำฝันให้เป็นจริง และเข้าใจความหมายของการมีชีวิต<\div>