Papyrus

ปาปิรุส เป็นทีมที่ทำการสร้างสรรค์การ์ตูนที่เกี่ยวกับการต่อสู้ ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการที่ดีเลิศ พร้อมกับจินตนาการที่ไม่เหมือนใคร พวกเขาจะสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้น้องๆเยาวชนสามารถทำตามความฝันที่หมายมั่นได้จนสำเร็จ อย่างเช่นเรื่อง ≪ศึกเจ้ายุทธจักรคณิตศาสตร์≫ นี้ แก้ไขและเรียบเรียงโดย Kwon Hyun-Jik (ด็อกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ จาก KAIST) ปริญญาตรีวิชาคณิตศาสตร์ จาก Seoul National University ปริญญาเอกจาก KAIST ได้พัฒนาตำราเรียนของ สถาบันการศึกษาอัจฉริยะ Hanbat National Ub และ KAISTปัจจุบันสอนคณิตศาสตร์เพื่อเป็นอัจฉริยะอยู่ที่สถาบันการศึกษาอัจฉริยะ และ โรงเรียนกวดวิชาคณิตศาตร์ฮันนวี เมือง Daejeon