Park Dong Seon

ปักทงซอน (park Dong Seon)จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาการออกแบบสารสนเทศ ปัจจุบันเขียนเว็บตูนลงอินเตอร์เน็ต เป็นอาชีพมีผลงานการเขียนและวาดภาพประกอบหนังสือ กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ออกมาแล้ว 3 เล่ม แฟนๆติดตามผลงานเขาให้มากขึ้นได้ที่ http://www.bloodbo.com<\div>