Park Dong Sun

ปักทงซ็อน (Park Dong Sun) จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาการออกแบบสารสนเทศ มีผลงานการเขียนและวาดภาพประกอบหนังสือชุด “กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย ฮาได้ใจ ฉบับการ์ตูน” และ “กรุ๊ปเลือดเสี่ยงทาย ฉบับการ์ตูน” รวม 5 เล่ม