Paule du Bouchet

Paule du Bouchet นักเขียนชาวฝรั่งเศส เกิดเมื่อปี 1951 เธอศึกษาด้านปรัชญาและดนตรี เคยเป็นนักเปียโนแจ๊ส และครูสอนดนตรี ก่อนจะหันมาเขียนวรรณกรรมเยาวชน ผลงานของเธอได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย