Pieretta Dawn

นักเขียนรุ่นเยาว์วัย 15 ปีในขณะที่เริ่มสร้างสรรค์ผลงานเรื่องนี้ เป็นนักอ่านที่หลงใหลตัวละครในตำนานและสิ่งมีชีวิตในโลกเวทมนตร์มาตั้งแต่เด็ก จึงนำเรื่องที่เคยจินตนาการ บวกกับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง นำมาเขียนเป็นนวนิยายสำหรับเยาวชนเรื่องแรกในชีวิตเล่มนี้