R.L.Stevenson

ชื่อเต็มของเขาคือ รอเบิร์ต หลุยส์สตีเวนสัน เป็นทั้งนักเขียนและกวีชาววัณโรค ทำให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเตียง ทำให้เขารู้จักคิดและเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ก่อนอ่านหนังสือออก เมื่อเติมโตขึ้น เขาเข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยจึงต้องย้ายไปศึกษาด้านกฏหมาย แทนช่วงนี้เองที่เขาเริ่มเขียนบทความและได้ตีพิมพ์ใน นิตยาสารของมหาวิทยาลัย เขาชอบการเดินทางจึงเขียนเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องสั้นและเรื่องราวการผจญภัย นวนิยาย เรื่อง เกาะมหาสมบัติ ทำให้เขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป<\div>