Robert van Gulik

นักการทูตชาวดัตช์ประจำประเทศจีน และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เอเชีย โรแบร์ทสนใจประวัติศาสตร์เอเชียอย่างลึกซึ้งและแปลเเเอกสารโบราณไว้เป็นขจำนวนมาก ทั้งเอกสารวิชาการ และบันทึกคดีความซึ่งเขาได้นำคดีจริงเหล่านั้นมาเขียนเป็นอาชญนิยายชุดนี้ขึ้นโดยมีตี๋เหรินเจี๋ย ตุลาการชื่อดังสมัยราชวงศ์ถังเป็นตัวเอก