Sun Hyun Kim

ผู้บุกเบิกด้านศิลปะบำบัดในเกาหหลีใต้ ดำรงตำแหน่งประธานประชุมวิชาการศิลปะบำบัด คนแรก จบหลักสูตรศิลปะบำบัดจากมหาวิทยาลัยฮุมโบลดท์แห่งเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน และหลักสูตรศิลปะบำบัดจากสถาบันต่างๆอีกมากมาย