Wan Wan

วาน วาน เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบวาดรูป เริ่มโดดเรียนไปอ่านการ์ตูนตั้งแต่อนุบาล เมื่อเรียนประถมก็ประดิษฐ์สมุดวาดรูปด้วยตัวเอง ในสมุดจดวิชาคณิตศาสตร์ ก็แต่งแต้มและขีดเขียนจนกลายเป็นหนังสือการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวต่อๆกัน นำมาขายเล่มละ ๓ หยวน พอมาถึงมัธยมต้นได้เป็นหัวหน้าแผนกวิชาศิลปะสามปี ทำโปสเตอร์และป้ายประกาศต่างๆที่ไว้ติดบนกำแพงสามปี เคยได้รับรางวัลที่๑ การประกวดเขียนภาพสีน้ำภายในโรงเรียนมาหลายครั้ง เมื่ออยู่มัธยมปลายก็สอบเข้าเรียนทางด้านการออกแบบ จมอยู่ในชีวิตการวาดการ์ตูน เริ่มวาดการ์ตูนอย่างจริงจัง เจียดเงินค่าขนมมาซื้อเว็บ วาดแบบร่างเป็นหนังสือการ์ตูนมากมายแต่ก็ไม่เคยส่งไปเสนอให้สำนักพิมพ์ไหนหรือส่งไปเผยแพร่ในอินเตอร์เนตเลย เมื่อจบมัธยมปลายแล้ว ก็เข้าทำงานในบริษัทเกมอินเตอร์เนต ทั้งได้เรียนคอมพิวเตอร์และได้วาดภาพที่ตัวเองชอบไปพร้อมกัน นอกจากนั้นก็เริ่มวาดตัวการ์ตูนหัวใหญ่ๆใน Msn Display ที่ตัวเองชอบใช้ แล้วในวันหยุดก็ไปเข้าร่วม กิจกรรมกับ“ถงเหรินจื้อ”(ถงเหรินจื้อ-คนที่มีแนวคิดไปในทางเดียวกัน แล้วก็ผลิตผลงานออกมา อาจจะในรุปแบบ หนังสือ นิตยสาร โดยทั่วไปมักจะใช้กับการ์ตูนหรือก