เฉินเยี่ยนฝู่

เฉินเยี่ยนฝู่ นักโภชนาการชาวไต้หวัน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
นักโภชนาการ ศูนย์ให้คำปรึกษาโภชนาการเหลียนเหอ
นักโภชนาการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
วิทนากรด้านโภชนาการ บริษัทชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี