เซียวเชียนโอ้ว เฉินจิ้นหมิง และหลี่เค่อเฉิง

3 ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งโภชนากร แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนจีนของไต้หวัน
  • เซียวเซียนโอ้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แผนกวิทยาศาสตร์สุขภาพและสารอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฉังเกิง
  • เฉินจิ้นหมิง แพทย์เวขศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลฉังเกิงเมโมเรียล
  • หลี่เค่อเฉิง แพทย์แผนจีนโรงพยาบาลฉังเกิงเมโมเรียล