หทัยชนก เชียงทอง

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิต เคยร่วมออกแบบภาพประกอบหนังสือรางวัลแว่นแก้ว ประจำปี พ.ศ.2555-2556และมีผลงานมากมายเช่น การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่องZERAผจญภัยมิติมหัศจรรย์ปี2552และภาพยนตร์แอนิเมชั่นสองมิติในโครงการ"ปตท.สผ.รวมใจภักดิ์ รักษ์มรดกโลกปี2554