ไอริณ อิสริยะเนตร

จบปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระ ฝันอยากทำ หนังสือเพื่อเด็ก ๆ และเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้อื่นในสักวัน