หลินอวี๋เหิง และ ไป๋หลิน

หลินอวี๋เหิง และ ไป๋หลิน จบจาก Taiwan University of Science and Technology สาขาการออกแบบ ร่วมกันเขียนหนังสือ ซึมเศร้า...เล่าได้ เล่มนี้เพราะอยากนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่มีมากขึ้นในสังคมไต้หวัน และส่งผลกระทบมายังครอบครัวและคนรอบข้าง หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัล Red Dot Design Award 2016 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ จากประเทศเยอรมนี