ชมพูนุท เหลืองอังกูร (พี่แตงโม)

นักเขียนและนักวาด ผู้ชื่นชอบดอกไม้ เต้นสะวิง ขนมไทย และเที่ยวชม ร้านหนังสือสำหรับเด็กทั่วโลก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวรรณกรรม สำหรับเด็ก เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร Real Parenting บรรณาธิการนิตยสาร เล่มจิ๋ว Smart Kids และบรรณาธิการหนังสือภาพที่สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขา Childhood and Youth Studies ที่มหาวิทยาลัย Oxford Brookes อังกฤษ พร้อมทำงานอิสระสำหรับเด็กๆ ควบคู่ไปกับการเรียน ตั้งใจจะสร้างสรรค์ผลงานนิทานภาพดีๆ สำหรับเด็กๆ ต่อไปตลอดชีวิต

ผลงาน • สวนสวยของคุณกัมกั้ม
• อยู่ไหนนะ…จ๊ะเอ๋!
• ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ใครๆ ก็กระโดด
• ตื่นเถอะ ตื่นเถอะ เจ้าตัวเล็ก

ชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Instagram: @windowseatflower