พัชรา พันธุ์ธนากุล

ปัจจุบันเป็นนักออกแบบอิสระผู้มีใจรักศิลปะ สนใจวัฒนธรรมจีน พิพิธภัณฑ์และการสำรวจย่านเมืองเก่า ชอบหนังสือภาพและวรรณกรรมสำหรับเด็ก และกำลังศึกษาด้านหนังสือภาพสำหรับเด็กด้วยตนเอง