พิมพ์หทัย เครือแก้ว

จบการศึกษาจากสาขาวิชาวรรณกรรม สำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เคยเป็นกองบรรณาธิการ นิตยสารสำหรับเด็กหอมมีมา และนิตยสาร ต้นฝัน  ปัจจุบันเป็นพนักงานประจำและ นักเล่านิทานอิสระ ชื่นชอบการวิ่งเล่นและ เล่านิทานกับเด็ก ๆ ความฝันคือการได้เล่า นิทานของตัวเองให้เด็ก ๆ ฟังอย่างสนุกที่สุด