ศศิน เฉลิมลาภ

อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2511 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียนจบ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลือกเรียนในด้านธรณีวิทยา จุดเริ่มต้นที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติคือการได้ไปค่ายอนุรักษ์กับสมาคม YWCA ตั้งแต่สมัยเรียน ม.5 ส่วนอิทธิพลทางด้านความคิดของอุดมการณ์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น มาจากเสียงเพลงของวงคาราวาน อาจารย์ศศิน และเข้าเป็นอาจารย์สอนหนังสือในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างนั้น อาจารย์ศศินได้นำเอาความรู้วิชาการที่เรียนมาตามตำราบ้าง จากโลกภายนอกที่ได้ออกสำรวจบ้าง นำมาต่อสู้พิทักษ์ผลประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆ จนครั้งหนึ่ง ได้มีโอกาสเข้าทำงานติดตามสารตะกั่วที่เหมืองคลิตี้ในปี 2541 ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานของ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” จึงทำให้ อาจารย์ศศิน ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรอย่างเป็นทางการ โดยการถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและผู้จัดการโครงการร่วมรักษาผืนป่าตะวันตก