โทะชิโนะริ คะโตะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและผู้ก่อตั้งบริษัท โรงเรียนฝึกสมอง จำกัด วัย 55 ปี สนใจ “วิธีลับคมสมอง” มาตั้งแต่เด็ก ปี ค.ศ. 1995 เป็นนักวิจัยสมองที่สหรัฐอเมริกา วิเคราะห์ภาพถ่ายสมองมนุษย์ตั้งแต่ทารกถึงอายุ 100 ปี มากกว่า10,000 คน ปัจจุบันเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สมองด้วยภาพเอ็มอาร์หรือ MRI เป็นต้นแบบแนวคิดการฝึกสมองตาม“รหัสสมอง”