Yasushi Fujimoto

ยะซุชิ ฟุจิโมะโตะ เกิดที่จังหวัดเฮียวโงะ จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว และมีความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกที่เรียกว่า “รอลฟิง (Rolf ing)” ซึ่งพัฒนาโดย Ida Rolf เขามีงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจาก Dr. Ida Rolf Institute สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้อำนวยการ “All Blue” ของ Rolf ing Studio จัดการประชุมเฉพาะกลุ่มแก่ผู้ที่ใช้งานร่างกายเป็นประจำอย่างเช่น นักกีฬา อาชีพ นักเต้นรำ นักดนตรี ตลอดจนจัดนิทรรศการลักษณะเฉพาะของร่างกาย จัดบรรยายและเวิร์กช็อปตาม สถานที่ต่าง ๆ มีงานเขียนที่สำคัญ ได้แก่ คว้าร่างกายที่ไม่เหน็ดเหนื่อยได้ไม่ยาก (โคดันชะ) การเรียกพลัง การสัมผัสกลับมาเพื่อให้หัวใจและร่างกายกระปรี้กระเปร่าด้วยงานตะเกียบและหนังยาง (Magazine House) ขจัดความเหน็ดเหนื่อยด้วยการดึงหูวันละ 1 นาที (ไดวะโชะโบ)