สำหรับคุณครู

  • บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัทนานมีบุ๊คส์ ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมให้กับครูในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือ "คูปองครู" โดยมีหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นผ่านการรับรองจากพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รวม 5 หลักสูตร ดำเนินงานจัดอบรมอย่างมืออาชีพ มีจุดเด่นที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงทำให้ได้ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วม จากการเก็บข้อมูลโดย OBEC คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.10 จาก 5 คะแนน และผลประเมินจากหน่วยผู้จัดพบครูพึงพอใจในทุกด้านเฉลี่ย 92% โดยหลักสูตรที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ผ่านการรับรองและดำเนินการจัดอบรมสำเร็จแล้ว ประกอบด้วย 5 หลักสูตร จัดอบรมทั้งหมด 42 รุ่น รวมจำนวนผู้เข้าอบรม 3,995 คน โดยผลประเมินหลักสูตรสูงสุด 3  อันดับประกอบด้วย   หลักสูตรครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์Hands-on 4.0 จัดอบรม 14 รุ่น มีผู้เข้าร่วม...

  • เทคนิคกล่อมเกลาหนูน้อยวัยซน สู่ห้วงนิทราแสนสบาย ในงานอบรม “วิธีกล่อมลูกหลับสบายด้วยนิทานกล่อมนอน...สไตล์สวีเดน”   เพราะเด็กวัยอนุบาลเป็นช่วงวัยแห่งความสดใส พร้อมเล่นสนุกตลอดวัน ปัญหาที่คุณครูและคุณพ่อคุณแม่มักพบเจอบ่อยครั้งจึงเป็นเรื่องเด็กๆ วัยซนไม่ยอมเข้านอน วันนี้เราจึงขอเสนอวิธีการพาเด็กๆ เข้าสู่ห้วงนิทราง่ายๆ นั่นคือการอ่านนิทาน เพราะนิทานจัดเป็นกิจกรรมยอดฮิตของเด็กๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยกระตุ้นโลกจินตนาการแล้วยังช่วยให้นอนหลับสบายอีกด้วย          นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สถานทูตสวีเดน จัดกิจกรรมสำหรับครูและผู้ปกครองยุคใหม่ เพื่อแนะนำเทคนิควิธีการเล่านิทานสำหรับเด็กเล็ก ในหัวข้อ “วิธีกล่อมลูกหลับสบายด้วยนิทานกล่อมนอน..สไตล์สวีเดน” โดยได้รับเกียรติจาก คาร์ล-โยฮัน ฟอร์สเซน แอร์ลิน นักจิตวิทยาชาวสวีเดน ผู้ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต และผู้เขียนเจ้าของผลงาน ชุดนิทานกล่อมนอน ประกอบด้วย กระต่ายน้อยอยากหลับแล้ว ที่สร้างปรากฏการณ์ยอดขายสูงสุดเกินล้านเล่มทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ได้รับการแปลถึง 43 ภาษาใน 44 ประเทศ ช้างน้อยอยากหลับแล้ว, และผลงานล่าสุด “แทรกเตอร์น้อยอยากหลับแล้ว” บินตรงมาเผยเทคนิคกล่อมเกลาเด็กๆ ให้หลับง่ายหลับสบาย        ...

  • “สุมาลี” ถ่ายทอดพระจริยาวัตรอันงดงาม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ผ่านนิทาน “คนนี้คือใคร”  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าผู้มีพระจริยาวัตรอันงดงาม ตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ มีพระอุปนิสัยใฝ่เรียนรู้ โปรดการอ่าน พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวทิตา เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยมาโดยตลอด                  หลังจากเขียนหนังสือ “อยู่วังสระปทุม” ซึ่งเล่าถึงพระเมตตาคุณในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่ทรงเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ ทั้งที่ทรงเลี้ยง ที่มาอาศัยพึ่งพระบารมี และที่มีชีวิตอยู่ในที่ต่างๆทั่วประเทศให้เด็กโต รวมไปถึงนักอ่านทุกเพศทุกวัยได้อ่านจนประสบความสำเร็จอย่างสูงมาแล้ว ล่าสุด สุมาลี นักเขียนและนักแปลวรรณกรรมเยาวชนผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้นำพระจริยาวัตรอันน่าชื่นชมยิ่งนี้ของพระองค์มาถ่ายทอดในรูปแบบงานเขียนสำหรับเด็กเล็กเป็นครั้งแรกในชื่อ “คนนี้คือใคร”   ซึ่งถือเป็นการจับปากกาเขียนนิทานครั้งแรกของ สุมาลี ด้วยเช่นกัน โดย สุมาลี เผยว่า “คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ขอให้ดิฉันเขียนหนังสือสำหรับเด็กเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ดิฉันเห็นว่าพระจริยาวัตรเมื่อทรงพระเยาว์นั้นน่าจะเป็นแบบอย่างแก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น โปรดการอ่านหนังสือ ตั้งใจเรียน ทรงช่วยเหลือเพื่อน ครู และเด็กอื่นๆ ดิฉันจึงแต่งเป็นกลอนอย่างง่ายๆ ใช้คำซ้ำๆกัน เพื่อให้เด็กที่เริ่มหัดอ่านหนังสือมีกำลังใจ อ่านได้คล่อง ส่วนคำถามที่ประกอบอยู่ในแต่ละหน้า คุณพ่อคุณแม่คงต้องช่วยอ่านให้ลูกฟัง แล้วช่วยกันหาคำตอบด้วย...

3 รายการ