รายการหนังสือสำหรับโรงเรียน

          นานมีบุ๊คส์ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้าง Active Citizen โดยร่วมขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาทั่วประเทศ ได้จัดพิมพ์ ผลิตหนังสือดี นำเข้าสื่อและนวัตกรรมการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งการร่วมมือกับโรงเรียนในการวางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่แปรเปลี่ยน 

          ปัจจุบันทางนานมีบุ๊คส์มี หนังสือ สื่อและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูทำงานง่ายขึ้นและช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  


          สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เรามีแนวทางหลากหลายที่จะจัดการผ่านการเล่นให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัส (Sensory Integration) ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาสมอง   หากได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เด็กเกิดการจดจำ เรียนรู้วางแผนจัดการได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ  

หนังสือที่ตอบโจทย์สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ดังนี้

สาระการเรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

 • หน่วยการเรียนรู้ เด็กดีมีวินัย   (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ อวัยวะและการดูแลรักษา (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ กินดีอยู่ดีมีสุข (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ขยับกายสบายชีวี (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ปลอดภัยไว้ก่อน (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ หนูน้อยนักสัมผัส (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ หนูทำได้ (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ หนูน้อยน่ารัก (คลิก)

 

สาระการเรียนรู้ บุคคลและสถานที่แวดล้อมรอบตัวเด็ก

 • หน่วยการเรียนรู้ บ้านแสนสุข (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัวสุขสันต์ (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนของเรา (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ชุมชนของเรา (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ อาชีพในฝัน (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ฉันเป็นคนไทย (คลิก)

 

สาระการเรียนรู้  สิ่งต่างๆรอบตัว

 • หน่วยการเรียนรู้ สีสันสดใส (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ เที่ยวทั่วไทย (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ โลกไร้พรมแดน (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือเครื่องใช้ (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ คณิตคิดสนุก (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์น่ารู้ (คลิก)

 

สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว

 • หน่วยการเรียนรู้ สิ่งไม่มีชีวิต (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ เทพสามฤดู (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ กลางวันกลางคืน (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ สัตว์โลกผู้น่ารัก (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ต้นไม้แสนรัก (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ผักผลไม้ (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ โลกสวยด้วยมือเรา (คลิก)          สำหรับปฐมวัย เรามีแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการใช้นิทานเป็นเครื่องมือให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แบบ Theme-based Learning ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุก เข้าถึง เข้าใจและต่อยอดได้ รวมทั้งการใช้สื่อมาเป็นเครื่องมือใน การจัดประสบการณ์ให้เด็ก-ปฐมวัยแบบ Theme-based Learning และบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะแบบองค์รวมสำหรับเด็กปฐมวัย (Holistic Learning Approach)

หนังสือที่ตอบโจทย์สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ สำหรับปฐมวัย ดังนี้

สาระการเรียนรู้ บุคคลและสถานที่แวดล้อมรอบตัวเด็ก

 • หน่วยการเรียนรู้ โรงเรียนของเรา (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ครอบครัว (คลิก)

 

สาระการเรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

 • หน่วยการเรียนรู้ ตัวเรา (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ อาหาร (คลิก)

 

สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว

 • หน่วยการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ ท้องฟ้า (คลิก)

 

สาระการเรียนรู้  สิ่งต่างๆรอบตัว

 • หน่วยการเรียนรู้ เมืองไทยที่รัก (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ คณิตวิทย์ (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม (คลิก)
 • หน่วยการเรียนรู้ นันทนาการ (คลิก)

 

นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในโรงเรียน

นานมีบุ๊คส์ขอเป็นพันธมิตรกับโรงเรียนในการจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต 

นั่นคือมีหนังสือดีและสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการ

และช่วยให้เด็กมีนิสัยคันคว้หาความรู้ ด้วยตัวเอง การอ่านเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้วิซาต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการอ่านให้เด็กสามารถ อ่านจับใจความ อ่านดีความ และอ่านวิเคราะห์ได้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นานมีบุ๊คสจึงได้จัดทำรายการหนังสือระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้น โดยจัดแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

เพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวก คุณครูสามารถเลือกหนังสือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามที่ต้องการ

 • รายการหนังสือสำหรับประถมศึกษา (คลิก)

 • รายการหนังสือสำหรับมัธยมศึกษา (คลิก)หมายเหตุ

1 หนังสือในตะกร้าสินค้าอยู่ในตะกร้าเพียง 1 วัน 

หากต้องการเซฟรายชื่อหนังสือที่เลือกมาทั้งหมด สามารถกดปุ่มชำระเงิน (โดยยังไม่ต้องชำระเงินจริง)

จากนั้นค่อยชำระเงินในวันหลัง หรือท่านสามารถเเจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ (หมายเลขคำสั่งซื้อจะโชว์ในหน้าชำระเงินและระบบเว็บจะส่งหมายเลขคำสั่งซื้อไปที่อีเมลของท่าน)

2 สำหรับการสั่งซื้อในนามของสถานศึกษา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการด้านการศึกษา

โทร.0-2662-3000 ต่อ 4310,4317 หรือ 08-8008-9863 , 09-2223-3956

รายการใหม่

ผู้ชม:

5,141 ครั้ง

แชร์

รีวิว ความคิดเห็น

ไม่มีข้อมูลความคิดเห็น

ข้อมูลเพิ่มเติม


แชร์
ผู้ชม

5,141 ครั้ง

ข่าวสาร/กิจกรรม แนะนำ