20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี (ปกใหม่)

 • ผู้เขียน : Esteve Pujol i Pons
 • ผู้แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
 • ผู้วาดภาพประกอบ: Ines Luz Gonzalez
ราคา : ฿223.50 ฿298.00 |25%Off

เรื่องย่อ

20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี คู่มือสำหรับพ่อแม่และครูที่รวบรวมกิจกรรม เทคนิค คำแนะนำ วิธีการปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญ 20 ข้อ ได้แก่ ความเคารพ ความอดทน ความอุตสาหะ ความรอบคอบ มารยาท ความรับผิดชอบ การจัดระเบียบ ความจริงใจ ความไว้วางใจ การสื่อสาร ความใจกว้าง ความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มิตรภาพ เสรีภาพ ความยุติธรรม สันติภาพ และความสุข
 แต่ละบทเริ่มต้นด้วยการอธิบายความหมายของคุณธรรม วิธีสอนให้เด็กเข้าใจ ภาษิต นิทาน และกิจกรรมสอนคุณธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กเป็นคนดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 01. ความเคารพ Respect
 02. ความอดทน Patient
 03. ความอุตสาหะ Perseverance
 04. ความรอบคอบ Discreet
 05. มารยาท Politeness
 06. ความรับผิดชอบ Responsibility
 07. การจัดระเบียบ Order
 08. ความจริงใจ Sincerity
 09. ความไว้วางใจ Trust
 10. การสื่อสาร Communication
 ฯลฯ
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160438358
 • ปีที่พิมพ์
 • 2560
 • ผู้เขียน
 • Esteve Pujol i Pons
 • จำนวนหน้า
 • 200
 • ผู้แปล
 • กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
 • ขนาด (ซม.)
 • 18.5 × 24 × 1.1
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • Ines Luz Gonzalez
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 380.00 กรัม
 • Best Seller
 • -

ประวัตินักเขียน

Esteve Pujol i Pons

20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี (ปกใหม่)
view
Esteve Pujol i Pons

฿223.50 ฿298.00 | 25% Off

0 Review(s)