ร่วมงานกับเรา

สมัครงานกับนานมีบุ๊คส์ งานดีสำหรับคนรักการอ่าน ร่วมส่งมอบความรู้สู่คนไทย เปิดรับ พนักงานประจำและพาร์ทไทม์

ติดต่อสมัครงานได้ ผ่ายทรัพยากรบุคคล

นานมีบุ๊คส์ เป็น Content Provider สร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย นานมีบุ๊คส์กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...

ขายและการตลาด (Sales & Marketing)

ขายและการตลาด (Sales & Marketing)


Sales Executive Maths-Whizz

Sales Executive Maths-Whizz

สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 092 223 3957


หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)
1. นำเสนอสินค้านวัตกรรม คณิตศาสตร์ออนไลน์จากประเทศอังกฤษให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์


คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย , หญิง วุฒิปริญญาตรี ด้านครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจงานขายนวัตกรรมคณิตศาสตร์ที่เป็น online และด้านการศึกษา

3. มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสารที่ดี 

4. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office , Google Suite)
5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

6. ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ระดับปานกลาง-ดี (คะแนน TOEIC 450 คะแนน)

7. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ (มีรถยนต์ของบริษัท )

เจ้าหน้าที่ Support Sales / ประสานงานขาย

เจ้าหน้าที่ Support Sales / ประสานงานขาย 

สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 09-2223-3957


หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)
1. ทำงานธุรการสนับสนุนการขาย
2. ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อให้ยอดขายถึงเป้า


คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย , หญิง วุฒิปริญญาตรี อายุ 25-35 ปี
2.ใช้โปรแกรม Excel แบบ advance ทำ Pivot , Vlook up ได้ดี

รู้หรือมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการส่ง Taxi Mail , Line OA
3. ชอบงานขาย / การประสานงาน

 

eBusiness Sales

eBusiness Sales

สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 09-2223-3957


หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)

1.รับผิดชอบช่องทางการขายออนไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ยอดขายถึงเป้าหมายที่กำหนด
2.บริหารทีมให้ทำงานตามเป้าหมาย


คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา อายุ 25-35 ปี

2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Social Media ระดับดี

3.มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 2 ปี

Business Intelligence Analyst

Business Intelligence Analyst


Business Intelligence Analyst

Business Intelligence Analyst / นักวิเคราะห์ออกแบบรายงานการตัดสินใจทางธุรกิจ

สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 092 223 3957


หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)

1.วิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานจากข้อมูล/สารสนเทศ พร้อมกับนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร 

2.พัฒนารายงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานตามแผนกและฝ่าย 


คุณสมบัติ
1.สามารถใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ Business Intellingence Application เช่น Power BI , Cognos , SAS , Viya
2.สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL, MsSQL และ NoSQL
3.สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript , Ajax , JS Frameworks(Lib) , JQuery , AngularJS , NodeJS

4.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / สาขา Data Data science / วิชาการวิเคราะห์ข้อมูล

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์


เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือวรรณกรรม (Product Manager-วรรณกรรม)

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือวรรณกรรม (Product Manager-วรรณกรรม)

สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 09-2223-3957


หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)
1. พัฒนาและติดตามกระบวนการทำหนังสือ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการตามแผนจนสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. เสาะหา พัฒนา โค้ช ประสานงานเขียน/นักแปล/บก.ต้นฉบับ ฯลฯ
3. ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและขาย เพื่อโปรโมทสินค้าให้ถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวรรณกรรม

2. อายุ 25-35 ปี มีประสบการณ์และทักษะด้านการบริหารจัดการ

3. มีทักษะการสื่อสารดี ไม่เก็บตัว ปรับดัวได้ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. ขอบอ่านหนังสือ และมีความสนใจเกี่ยวกับหนังสือ

5. อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี หากรู้ภาษาที่ 3 จะดีมาก

6. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office (word , excel , google drive)

7. ชอบทำงานที่มีความท้าทายและหลากหลาย (Multitask Skills)

8. มี Passion และ Creative ในการสร้างสรรค์หนังสือ

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือปฐมวัย (Product Manager-ปฐมวัย)

เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือปฐมวัย  (Product Manager-ปฐมวัย)


สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 09-2223-3957
 


หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)
1. พัฒนาและติดตามกระบวนการทำหนังสือ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการตามแผนจนสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. เสาะหา พัฒนา โค้ช ประสานงานเขียน/นักแปล/บก.ต้นฉบับ ฯลฯ
3. ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดและขาย เพื่อโปรโมทสินค้าให้ถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ภาควิชาปฐมวัย

2. อายุ 25-35 ปี สนใจการศึกษาหรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย

3. ชอบทำงานที่มีความท้าทายและหลากหลาย (Multitask Skills)

4. มี Passion และ Creative ในการสร้างสรรค์หนังสือ

5. อ่านและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี หากรู้ภาษาที่ 3 จะดีมาก

6. มีทักษะการสื่อสารดี ไม่เก็บตัว ปรับดัวได้ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS Office (word , excel , google drive)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ


สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 09-2223-3957

 

หน้าที่รับผิดชอบ (Job Scope)

1. ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ รับผิดชอบคัดสรรหนังสือ ซื้อ/ขายลิขสิทธิ์ กับสำนักพิมพ์ หรือตัวแทนในต่างประเทศ

2. ติดต่อนำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

3. แปล/ย่อแนะนำหนังสือ หรือ สินค้าได้


คุณสมบัติ

1.ชอบอ่านหนังสือ รู้จักหนังสือหลากหลากแนว
2.ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดีเยี่ยม

3.กระตือรือร้น ชอบค้นคว้าหาข้อมูล รักการเรียนรู้

4.มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ

6.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีภาษาอังกฤษ มีผลสอบ TOEIC 850 คะแนนขึ้นไป หากรู้ภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7.เพศชาย, หญิง อายุ 25-35 ปี

บรรณาธิการบริหาร/Senior Product Manager

ตำแหน่ง บรรณาธิการบริหาร/Senior Product Manager

กองสารคดี (non fiction) และ กองวรรณกรรม (fiction)

*กองละ 1 ตำแหน่ง


สนใจสามารถส่ง resume/portfolio ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
naruewan@nanmeebooks.com
Line ID : nmb_naruewan
สอบถามเพิ่มเติม 092 223 3957


วุฒิการศึกษา (Education Background)

- ปริญญาตรี/โท ด้านอักษรศาสตร์/มานุษยศาสตร์ 


ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

1. ใบรับรองคุณวุฒิบรรณาธิการ (ระดับ 3) (ถ้ามี)

2. มีทักษะภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

1. อายุ 30 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ในการทำหนังสือไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี

3. ตรวจทานต้นฉบับได้เป็นอย่างดี สอนงาน/ตรวจงานทีมงานได้อย่างมืออาชีพ

4. มีความรู้เรื่องการตลาด ถ้าทำการตลาดหนังสือได้จะดีมาก

5. ใช้โปรแกรม Indesign ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน (Job Description)

1. รู้จักกระบวนการทำงานหนังสือตั้งแต่ต้นจนจบ 

2. มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี ทั้งคนและสินค้า/หนังสือ (วางแผนปิดเล่ม/ร่วมวางกลยุทธ์กับฝ่ายขาย/รู้เรื่องการตลาด)

3. เป็น Product Manager (PM) หรือ editor as producer เพื่อรับผิดชอบกระบวนการผลิตหนังสือในกองให้เป็นเล่มตาม Project

4. วางแผนในการออกสินค้าร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด

5. ประสานงานกับฝ่ายลิขสิทธิ์เพื่อสรรหาต้นฉบับที่เป็น inner clarity เพื่อตอบโจทย์ผู้อ่านและเป็นไปตาม core value ของบริษัท

6. มีวิสัยทัศน์ สร้างสรรค์ต้นฉบับแนวใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้อ่าน และประสาน project ให้สำเร็จ

7. บริหารและรับผิดชอบแผนปิดเล่มของทีมให้ทันเวลา ได้ตามเป้า มีคุณภาพ และขายได้เกินจุดคุ้มทุน

8. ประสานงานกับฟรีแลนซ์ เช่น นักเขียน/นักแปล/บก.ต้นฉบับ/คนจัดหน้า/คนออกแบบปก/คนวาดภาพประกอบ

9. ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อส่งไฟล์ปิดเล่มไปร้านเพลตและโรงพิมพ์ และผลิตหนังสือได้ตามคุณภาพ

10. ควบคุมบริหารต้นทุนให้ได้ตามที่กำหนด

11. ตรวจสอบความคุ้มทุนของ project

12. ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อโปรโมตสินค้าให้ถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ impact ที่สุด เพื่อให้เกิดการขาย/ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น เขียนคำโฆษณา, เขียนสคริปต์ VDO แนะนำหนังสือ, คิด campaign การตลาดร่วมกับฝ่ายการตลาด

13. ทำงานร่วมกับฝ่ายขายทุกช่องทางเพื่อผลักดันสินค้าให้วางแผงได้ทันเวลา เพื่อยึดพื้นที่ขายเด่นๆหน้าร้าน

14. บริหาร stock กับ reprint ให้มีเพียงพอต่อการขายเสมอ

15. มีส่วนร่วมในการบริหารยอดขายหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มียอดขายได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ทั้งรายหมวดและรายเล่ม ทั้งหนังสือใหม่และหนังสือเก่า

16. อบรมให้ความรู้เรื่องสินค้าที่รับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

17. พัฒนา สอน และสร้างงานทีมงานทั้งในและนอกให้มีคุณภาพ 

18. ตรวจสอบงานของทีมงานให้ถูกต้องและมีคุณภาพ สร้าง connection กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ project หนังสือนั้นๆ