Nanmeebooks ต้องการรับบุคลากรที่มากความสามารถและมีไฟในการทำงานมาร่วมงานกับเรา นานมีบุ๊คส์ เป็น Content Provider สร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย นานมีบุ๊คส์กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. 1. Business Manager Direct Sales & Marketing
  ลักษณะงาน
  1. รับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมด (ยอดขาย ต้นทุน กำไร ขาดทุน การตลาดและการบริหารงานประจำวัน) ของการขายและการตลาดตรงสู่ผู้อ่าน โดยคิดถึงว่าผู้อ่าน (ลูกค้า) อยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน ในห้าง ในโรงเรียนพิเศษ ในโลกออนไลน์
  2. ทำการตลาด Direct Marketingสู่ลูกค้าแต่ละ segmentให้รับรู้ อยากได้ จนซื้อหนังสือและสินค้า
  3. พัฒนาช่องทางการขายให้ผู้อ่านสามารถซื้อตรงได้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการจัด Book Fairการทำ online book shopหรือร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ เช่น online web shopหรือ online influencersในการเพิ่มยอดขาย
  4. พัฒนาธุรกิจและกระบวนการทำงาน เพื่อสามารถทำให้
    1. ลูกค้าที่เคยซื้อหนังสือกับเราที่ร้านหนังสือและการออกบู๊ธใน book fair มาเป็นสมาชิก และซื้อหนังสือสม่ำเสมอ
    2. นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นลูกค้าของเรามาเป็นสมาชิก และซื้อหนังสือสม่ำเสมอ
    3. สมาชิกซื้อบ่อยครั้งขึ้น
  5. เป็นผู้นำ สร้างทีมงานในฝ่าย (ทั้งในฝ่ายและแบบ Cross Functional Team) ให้สามารถทำงานด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (ภายในและภายนอก)
  6. สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจ
  คุณสมบัติ
  1. มีประสบการณ์งานค้าปลีก และการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย
  2. มีประสบการณ์ด้าน e-Business
  3. มีประสบการณ์เรื่อง operation processสามารถนำกระบวนการปรับปรุงงานได้ ลงรายละเอียด สร้างมาตรฐานการทำงานได้ (แนววิศวอุตสาหการ / Kaizen / TPM)
  4. มีประสบการณ์บริหารคน สามารถสร้างทีมได้
  5. ถ้ามี passionด้านหนังสือ การเรียนรู้ การศึกษา จะดีมาก
 2. 2. Business Manager: Consumer BU
  ลักษณะงาน
  1. รับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมด (ยอดขาย ต้นทุน กำไร ขาดทุน และการบริหารงานประจำวัน) ของ Consumer BU รวมถึง
    1. กลุ่มสินค้าและบริการ คือ สำนักพิมพ์ และค่ายปลีก
    2. งานขายและการตลาดใน 4 ช่องทางหลัก คือ ร้านหนังสือเชน ร้านหนังสืออิสระ งานขายนอกสถานที่ (Book Fair) และ eBusiness
    3. กลุ่ม Shared Serviceบางส่วน (ขึ้นอยู่กับความถนัด)
  2. เป็นผู้นำ สร้างทีมงานในทุกฝ่าย (ทั้งในฝ่ายและแบบ Cross Functional Team) ให้สามารถทำงานด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (ภายในและภายนอก)
  3. บริหารลูกค้าหลักของแต่ละช่องทาง เพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ บอกต่อ สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดธุรกิจ
  4. บริหารทีม “สินค้าและบริการ” เพื่อออกสินค้าใหม่ (new product development) ได้ตาม timeline ขายได้ถึงเป้า และเชื่อมโยง ต่อยอดงานของแต่ละฝ่าย
  5. ร่วมวางแผน พัฒนากลยุทธ เพื่อพัฒนาธุรกิจในระยะสั้นและยาวให้บรรลุ positioning “นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen”
  6. ผลักดันการพัฒนาธุรกิจใหม่ ดำเนินการตามเป้าหมาย
  คุณสมบัติ
  1. มีประสบการณ์งานค้าปลีก โดยเฉพาะการขายเข้า Modern Trade การทำการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายตาม segment
  2. มีประสบการณ์เรื่อง operation processสามารถนำกระบวนการปรับปรุงงานได้ ลงรายละเอียด สร้างมาตรฐานการทำงานได้ (แนววิศวอุตสาหการ / Kaizen / TPM)
  3. มีประสบการณ์บริหารคน สามารถสร้างทีมได้
  4. ถ้ามี passionด้านหนังสือ การเรียนรู้ การศึกษา จะดีมาก
 3. 3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  ถ้าคุณคือผู้ช่วยมืออาชีพ กับบุคลิกการทำงานที่ยืดหยุ่น ฉับไว และละเอียดรอบคอบ เข้าใจเครื่องมือ กับการทำงานเป็นฟันเฟืองสำคัญของผู้บริหารในระดับสูง
  ลักษณะงาน
  • เป็นผู้ช่วยให้ ผู้บริหาร ในการประสานงานและติดตามงานจากฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร และพาร์ทเนอร์นอกองค์กร เพื่อผลักดันกลยุทธองค์กร และพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จ
  • เข้าร่วมประชุม สรุปบันทึกการประชุม และติดตามงานจากช่วย ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ปัญหา หาเครื่องมือในการแก้ปัญหา ปรับปรุงงาน และลงมือทำ
    o ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันกลยุทธตามแผนงาน และปรับปรุงงาน
    o พาร์ทเนอร์นอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจ
  • ช่วย ผู้บริหาร ในการศึกษาและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ
  • บริหารตารางเวลาของ ผู้บริหาร
  คุณสมบัติ
  • ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากรู้ภาษาจีนด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Passionate และ proactive
  • สนใจเรื่อง social change / education / digital transformation
  • มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเป็นระบบ
  • เรียนรู้ด้วยตัวเองได้
  • บริหารจัดการตัวเอง และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีความชอบด้านงานกิจกรรม เคยทำโครงการงานต่างๆจากมหาวิทยาลัย
 4. 4. Editor / บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ กองสารคดี
  ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือ ผู้หลงใหลตัวอักษร กลิ่นหมึก กับสิ่งตีพิมพ์เชิงความรู้ และมีฝันที่จะมอบการศึกษาและหนังสือคุณภาพดีให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ นี่คือโอกาสในการร่วมงานกับนานมีบุ๊คส์ สำนักพิมพ์คุณภาพที่ดำเนินงานมากกว่าสองทศวรรษ ที่พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ผู้มีใจรักในงานหนังสือ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม
  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบกระบวนการผลิตหนังสือ เป็น Product Manager or editor as producer
  • บริหารและรับผิดชอบแผนปิดเล่มให้ทันเวลา ได้ตามเป้า
  • ควบคุมต้นทุนให้ได้กำหนด ตรวจสอบความคุมทุน
  • ประสานงานฟรีแลนซ์ เช่น นักเขียน นักแปล นักวาด
  • ประสานภายใน กับแผนกต่างๆ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อักษรศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากได้ภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่นจีน จะดีมาก
  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี MS / Power point /Photoshop
  • มีประสบการณ์ทำหนังสื้อ กองสารคดี 2ปีขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
 5. 5. Key account
  ลักษณะงาน
  - ผลักดันยอดขายผ่านทาง Chain store สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  - วิเคราะห์ยอดขายและเสนอแผนเพื่อเพิ่มยอดขาย
  - เสนอโปรโมชั่นให้ร้านที่ดูแลแต่ละเดือนกับการตลาด/จัดซื้อแต่ Chain ที่ดูแล
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์การขายและการตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 6. 6. Sales Executive (ขายสื่อการเรียน/ขายหนังสือ)
  ลักษณะงาน
  - วางแผนการขาย คิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการตลาดและการขาย เช่น แผนงานขายหรือแผนปฏิบัติการ
  - ทำนัดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าไปนำเสนอโครงการและผลิตภัณฑ์ ติดตามงานจนกระทั่งปิดการขายและดูแลลูกค้า
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป
 7. 7. Online Sales Supervisor
  ลักษณะงาน
  - บริหารแผนการขายผ่านเว็บไซต์พาทร์เนอร์และตัวแทนตำหน่าย (Who sale)
  - วางแผนการจัดโปรโมชั่น
  - ติดต่อประสานงานเพื่อผลักดันการขายแก่ลูกค้า
  - ประสานงานกับฝ่ายขายออนไลน์เพื่อสนับสนุนการขาย
  - สรุปและวิเคราะห์ยอดขายประจำเดือน
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40 ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี
 8. 8. Fiction Editor
  ลักษณะงาน
  - เข้าใจในลักษณะหนังสือ การทำ และงานบรรณาธิกรหนังสือแนววรรณกรรมเยาวชน/นวนิยายสำหรับผู้ใหญ่
  - Edit งานได้เป็นอย่างดีทั้งเชิงภาษาและข้อมูล
  - วางแผนการออกหนังสือและสร้างสรรค์งานสนับสนุนการขายร่วมกับฝ่ายบริหารการขายและการตลาด
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วารสารศาสตร์/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านสำนักพิมพ์/บรรณาธิการ ด้านการตลาดโดยเฉพาะตลาดหนังสือ
 9. 9. Acquisition Editor&International Projects/ฝ่ายลิขสิทธิ์
  ลักษณะงาน
  - ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ เอเยนต์ นักเขียน และคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อคัดสรรหนังสือสำหรับนำมาพิมพ์ในไทย และสรรหานวัตกรรมการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจด้านการศึกษา
  - รับผิดชอบการขายลิขสิทธิ์ให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศ
  - ดูแลการนำเข้าสื่อจากต่างประเทศ งานแปลเอกสาร
  - วิเคราะห์ตลาดขายหนังสือให้เหมาะกับตลาดปัจจุบัน
  คุณสมบัติ
  - มีความสนใจธุรกิจทางด้านหนังสือ ด้านการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีทั้งพูด อ่าน เขียน
  - ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
  - ประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ 3 ปีขึ้นไป
 10. 10. Art Director
  เราต้องการมุมมองจากนักออกแบบมืออาชีพ ที่สามารถทำได้ทั้งงาน Print และ Digital พร้อมทักษะด้านการจัดการทีม เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์และสื่อสารผลงานคุณภาพจากบรรดาสำนักพิมพ์ระดับโลก
  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบหน้าที่ด้านงานออกแบบปกหนังสือและ Key Visual ของProducts โบว์ชัวร์ สือการตลาด DISPLAY และ EVENT ของบริษัททั้งออนไลน์ออฟไลน์
  • ประสานงานกับทีมทั้งภายในภายนอกเพื่อให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์และแปลกใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
  • จัดทำภาพร่างหรือ Layout คร่าวๆ เพื่อสื่อสารและนำเสนอแนวความคิด
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของงานที่ได้ออกแบบไปแล้ว
  • สร้างและพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติ
  • อายุไม่เกิน 45 ปี ประสบการณ์ ในระดับผจก.งานออกแบบ5ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี ทางด้าน Design / Interior/ศิลปกรรม
  • เข้าใจและชำนาญงานด้านการใช้เทคนิคการพิมพ์ทั้งระบบ OFF SET และ DIGITAL ในการออกแบบ
  • ไหวพริบดี สามารถวางแผนงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ซื่อสัตย์ต่อหน้าาที่ที่ได้รับมีความอดทนรับผิดชอบสูง
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop/ InDesign ได้อย่างดี
  • มีความยีดหยุ่นสามารถทำงานภายในภาวะกดดันได้้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบปกหนังสือจะดีมาก
 11. 11. งานพาร์ทไทม์ กิจกรรมสันทนาการ
  ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ การทำกิจกรรมสันทนา นำร้อง นำเต้น กล้าแสดงออก เรากำลังมองหา ผู้ที่มีใจรักงานสันทนาการมาร่วมงานกับเรา (ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท) โดยทำหน้าดังต่อไปนี้
  ลักษณะงาน
  - นำร้อง / นำเต้น / เป็นพิธีกรเบื้องต้น
  - คุมฐานเกมส์ / อธิบายเกมส์
  - อำนวยความสะดวกให้น้องๆที่เข้าร่วมงาน
  - งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย / เคยทำสันทนาการจากมหาวิทยาลัยจะดีมาก
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - รับนักศึกษาจบใหม่

Rain Tree Residence Hotel

โรงแรมแนวบูติก ในเครือบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ( ที่อยู่ : บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ) กำลังมองหาผู้สมัครไฟแรงที่มากความสามารถมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ