Nanmeebooks ต้องการรับบุคลากรที่มากความสามารถและมีไฟในการทำงานมาร่วมงานกับเรา นานมีบุ๊คส์ เป็น Content Provider สร้างสรรค์หนังสือ และบริการด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพของคนไทย นานมีบุ๊คส์กำลังขยายงานอย่างต่อเนื่องและกำลังเสาะหาผู้ร่วมอุดมการณ์เป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ ดำเนินธุรกิจ ที่มีหัวใจแห่งการพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมกัน ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 1. 1. Senior Marketing Communication/Library Solution
  ลักษณะงาน
  - พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการ แคมเปญ หรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการตลาด เพื่อทำให้แบรนด์นานมีบุ๊คส์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค
  - ประสานงานจัดกิจกรรมทางการสื่อสารทางการตลาด วางแผนกลยุทธ์สื่อ สำหรับโครงการ/แคมเปญต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดและตรงเป้าหมายของลูกค้า
  - สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาและทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่น ๆ การเขียนสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ออกไปยังช่องทางการตลาดและลูกค้า
  - ติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด การจัดทำรายงาน และการจัดการงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่สังกัด
  - จัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือประสานงานในแผนกเพื่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด
  - จัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง: 3 ปี
 2. 2. CRM & Partnership Marketing Manager
  ลักษณะงาน
  - บริหารจัดการระบบ CRM
  - พัฒนาทีมงานในด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบ CRM และฐานข้อมูล
  - วางแผนจัดการแบ่งกลุ่มของสมาชิกตาม Segment เพื่อทำการสื่อสารอย่างชัดเจน
  - วางแผนการสื่อสารสำหรับสมาชิกตาม Segment เพื่อทำการสื่อสารอย่างชัดเจนในช่องทาง Online และ Offline ของนานมีบุ๊คส์
  - วางแผนและพัฒนาระบบสะสมคะแนนของนานมีบุ๊คส์
  - ดูแล ระบบ และ Database CRM ให้ทำงานได้ดี
  - เพิ่มจำนวนสมาชิกในระบบของ CRM หา Lead เพื่อกลายมาเป็นสมาชิกและลูกค้าของนานมีบุ๊คส์
  - เพิ่มการซื้อซ้ำของสมาชิกนานมีบุ๊คส์
  - บริหารจัดการงาน Partnership Marketing ของนานมีบุ๊คส์
  - สร้างความพิเศษและผูกพันธ์ให้กับสมาชิก เช่น เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก, Partnership marketing, อีเวนท์, กิจกรรมต่าง ๆ
  - วางแผนจัดการโครงสร้างของ Partner แยกเป็น Segment เพื่อเตรียมประโยชน์ให้กับสมาชิกของนานมีบุ๊คส์
  - เพิ่มจำนวน Partner ให้กับนานมีบุ๊คส์
  - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง: 3 ปี
 3. 3. Sales Manager Education Channel
  ลักษณะงาน
  - วางแผนกลยุทธ์การขายผ่านหน่วยงานการศึกษา
  - บริหารทีมงานขายให้เกิดยอดขายต่อเนื่องทั้งสื่อการศึกษาและนวัตกรรม
  - วางแผนการขายร่วมกับฝ่ายประสานงานการขาย
  - พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงการขาย
  - พัฒนาการขายผ่านกิจกรรมการสัมมนาสร้างสรรค์ และการสร้าง Lead ต่อเนื่อง
  - วิเคราะห์การขายเพื่อสร้างโอกาสการขายแต่ละช่องทาง
  - สร้างและติดตามทีมงานขายด้วย Sales Force Management Program
  - ติดตามการแก้ไขปัญหาการขายและการปรับปรุงขั้นตอนการขาย
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
  - มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 4. 4. Acquisition Editor&International Projects/ฝ่ายลิขสิทธิ์
  ลักษณะงาน
  - ทำงานร่วมกับสำนักพิมพ์ เอเยนต์ นักเขียน และคู่ค้าต่างประเทศ เพื่อคัดสรรหนังสือสำหรับนำมาพิมพ์ในไทย และสรรหานวัตกรรมการศึกษาเพื่อขยายธุรกิจด้านการศึกษา
  - รับผิดชอบการขายลิขสิทธิ์ให้สำนักพิมพ์ต่างประเทศ
  - ดูแลการนำเข้าสื่อจากต่างประเทศ งานแปลเอกสาร
  - วิเคราะห์ตลาดขายหนังสือให้เหมาะกับตลาดปัจจุบัน
  คุณสมบัติ
  - มีความสนใจธุรกิจทางด้านหนังสือ ด้านการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีทั้งพูด อ่าน เขียน
  - ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
  - ประสบการณ์ด้านสำนักพิมพ์ 3 ปีขึ้นไป
 5. 5. พนักงานขาย(ขายสื่อการเรียน/ขายหนังสือ/ขายคอร์สฝึกอบรม)
  ลักษณะงาน
  - วางแผนการขาย คิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการตลาดและการขาย เช่น แผนงานขายหรือแผนปฏิบัติการ
  - ทำนัดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าไปนำเสนอโครงการและผลิตภัณฑ์ ติดตามงานจนกระทั่งปิดการขายและดูแลลูกค้า
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์งานขาย 1 ปีขึ้นไป
 6. 6. บริหารโครงการ – กลุ่มผลิตภัณฑ์ภาษาจีน
  ลักษณะงาน
  - ดูแลผลิตภัณฑ์ด้านวิชาภาษาจีน
  - อบรมและบริการหลังการขายกับลูกค้า
  - ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  - บริหารจัดการยอดขายลูกค้าเก่า
  - ออกแบบ Content ให้น่าสนใจตอบโจทย์ของลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนงานขาย
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี สาขาอักษร, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์, ภาษาจีนธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - ประสบการณ์ขายและการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 7. 7. Key account
  ลักษณะงาน
  - ผลักดันยอดขายผ่านทาง Chain store สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  - วิเคราะห์ยอดขายและเสนอแผนเพื่อเพิ่มยอดขาย
  - เสนอโปรโมชั่นให้ร้านที่ดูแลแต่ละเดือนกับการตลาด/จัดซื้อแต่ Chain ที่ดูแล
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - มีประสบการณ์การขายและการตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 8. 8. Graphic Designer
  ลักษณะงาน
  - คิดสร้างสรรค์และออกแบบอาร์ตเวิร์คของปก สื่อ Online และ Offline ได้อย่างสวยงาม และออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
  - วางแผนจัดสรรงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามเวลา
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความสามารถด้าน (ADOBE CREATIVE SUIT / 3D MAX / ตัดต่อ)
  - อายุไม่เกิน 35ปี
  - ประสบการณ์การด้านออกแบบไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 9. 9. Customer Success – Science Solution
  ลักษณะงาน
  - ดูแลผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์
  - อบรมและบริการหลังการขายกับลูกค้า
  - ทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  - บริหารจัดการยอดขายลุกค้าเก่า
  - ออกแบบ Content ให้น่าสนใจตอบโจทย์ของลูกค้า พร้อมทั้งสนับสนุนงานขาย
  คุณสมบัติ
  - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, ครุศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม – มัธยม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
  - อายุไม่เกิน 35 ปี
  - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 405 คะแนนขึ้นไป / TOEFL 430 คะแนนขึ้นไป CU-TEP 45 คะแนนขึ้นไป IELTS 4 คะแนนขึ้นไป)
  - หากมีประสบการณ์สอน ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไปจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. 10. VDO Editor
  ลักษณะงาน
  - เขียน VDO Storyboard เพื่อสร้างชิ้นงานตามที่ได้รับโจทย์งาน
  - ตัดต่อ VDO เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของนานมีบุ๊คส์ตามที่ได้รับโจทย์งาน
  - ออกแบบภาพกราฟฟิคตามที่ได้รับโจทย์งาน
  - ถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวีดีโอตามโจทย์งาน
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 40ปี
  - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  - ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง: 1 ปี
 11. 11. งานพาร์ทไทม์ กิจกรรมสันทนาการ
  ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบ การทำกิจกรรมสันทนา นำร้อง นำเต้น กล้าแสดงออก เรากำลังมองหา ผู้ที่มีใจรักงานสันทนาการมาร่วมงานกับเรา (ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท) โดยทำหน้าดังต่อไปนี้
  ลักษณะงาน
  - นำร้อง / นำเต้น / เป็นพิธีกรเบื้องต้น
  - คุมฐานเกมส์ / อธิบายเกมส์
  - อำนวยความสะดวกให้น้องๆที่เข้าร่วมงาน
  - งานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย / เคยทำสันทนาการจากมหาวิทยาลัยจะดีมาก
  คุณสมบัติ
  - อายุไม่เกิน 30 ปี
  - รับนักศึกษาจบใหม่

Rain Tree Residence Hotel

โรงแรมแนวบูติก ในเครือบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ( ที่อยู่ : บ้านซับใต้ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ) กำลังมองหาผู้สมัครไฟแรงที่มากความสามารถมาร่วมงานกับเรา ตามตำแหน่งงานดังนี้...


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ