เงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

สมัครงานกับนานมีบุ๊คส์ งานดีสำหรับคนรักการอ่าน ร่วมส่งมอบความรู้สู่คนไทย เปิดรับ พนักงานประจำและพาร์ทไทม์

ความเป็นส่วนตัว


เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

nanmeebooks.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "cookie" ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย "cookie" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

 • หมาย IP คอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าชม
 • หน้าเว็บใน www.nanmeebooks.com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • วันและเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
 • ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ รวมไปถึงสถิติอื่นๆ

การเปลี่ยนคืนสินค้า


ทางบริษัทรับประกันคุณภาพหนังสือเฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์เท่านั้น

ทางบริษัทรับประกันคุณภาพหนังสือเฉพาะหนังสือในเครือนานมีบุ๊คส์เท่านั้น หากหนังสือผลิตไม่ได้มาตรฐาน บริษัทยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ สามารถติดต่อเพื่อเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า โดยส่งรูปหนังสือมาที่อีเมล contact@nanmeebooks.com

การลงทะเบียนเว็บไซต์


เงื่อนไขการลงทะเบียนเว็บไซต์ หรือ การสมัครสมาชิกใหม่

 1. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ทำการคัดลอกเนื้อหา, ดัดแปลงแก้ไข หรือนำไปจำหน่ายต่อบุคคลอื่น
 2. ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบดูแล Username และรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของระบบ
 3. ผู้ใช้งานยอมรับให้บริษัทฯ สามารถแก้ไขรายการข้อมูลที่ส่งเข้าระบบได้
 4. ผู้ใช้งานจะไม่ทำการหรือพยายามเจาะระบบข้อมูล หรือเขียนรหัสที่เป็นภัยต่อระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 5. บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าระบบ บริษัทฯ จะไม่ขาดช่วง, หยุดซ่อมบำรุง, หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม 
 7. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบ Account ของผู้ใช้งานบางรายที่ทำผิดกฎ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญา หรือทำให้เสียชื่อเสียง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ