ดั่งดวงแก้ว :ชุด หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพฯ

ราคา : ฿50.00

เรื่องย่อ

พระราชนิพนธ์บางบทที่นำมารวบรวมไว้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในความเป็นนักปราชญ์และกวีร่วมสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 4716-92-4
 • ปีที่พิมพ์
 • 1998
 • ผู้เขียน
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • จำนวนหน้า
 • 128
 • ขนาด (ซม.)
 • 5 x 7 x 0
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 85.00 กรัม
 • Best Seller
 • -

ประวัตินักเขียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง นายกองใหญ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
  พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน” นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ

0 Review(s)