21 เมษายน 2024
0

Nanmeebooks Fair

favorite

คะแนน PISA ของเด็กไทย ตั้งแต่ปี 2012-2022 พบว่ามีคะแนนลดลงทุกด้านต่อเนื่อง

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้!เพราะ “การอ่าน” เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ของเด็ก

การส่งเสริมการอ่านจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

นานมีบุ๊คส์ขอร่วมขับเคลื่อนพลังการอ่านและสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

ขอเชิญชวนโรงเรียนร่วม
โครงการ Nanmeebooks Reading Club: READ NOW!
มาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบที่โรงเรียนทำได้


    1. สร้างบรรยากาศการอ่านในโรงเรียนด้วยการจัด School Book Fair ให้นักเรียนได้เลือกซื้อหนังสือที่หลากหลาย และราคาพิเศษ ในรูปแบบ Offline และ Online

            1.1 การออกบูธจำหน่ายหนังสือรูปแบบ Offline ภายในโรงเรียน 
                เงื่อนไขและปัจจัยในการจัดงาน

                    - โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล หรือหัวเมืองใหญ่ ที่นานมีบุ๊คส์มีแผนจัดงานภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา สงขลา จันทบุรี ชลบุรี เป็นต้น

                           - เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับอนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีจำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

                     โรงเรียนมีพื้นที่ในการจัดงานไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. โดยต้องเป็นบริเวณใต้อาคารที่สามารถป้องกันแดดหรือฝนได้ และเป็นจุดศูนย์กลางที่มีนักเรียนผู้ปกครองสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

                            ใช้เวลาในการดำเนินงานประมาณ 4-5 วัน แบ่งเป็น วันจัดพื้นที่ 1 วัน และวันจัดงาน 3-5 วัน

                            ในช่วงวันงานทางโรงเรียนต้องจัดคาบกิจกรรมให้นักเรียนลงมาร่วมกิจกรรมหมุนเวียนตลอดเวลาจัดงาน

                            - ทางโรงเรียนต้องสามารถทำการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้นักเรียนผู้ปกครอง รับทราบงานล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และทางโรงเรียนต้องแจ้งกำหนดการจัดงานล่วงหน้ากับนานมีบุ๊คส์เพื่อกำหนดแผนงานอย่างน้อย 2 เดือน        1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการออกบูธจำหน่ายหนังสือรูปแบบ Online 
    
        - กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามธีมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 


             - จัดแสดง และจำหน่ายหนังสือผ่านเว็บไซต์ Landing Page สำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสวนา Book Talk ให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมเพื่อสร้างบรรยากาศในการอ่านในโรงเรียน หากโรงเรียนสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนจะได้รับ : 

            • นานมีบุ๊คส์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทั้งหมด โรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

            • โบรชัวร์ถึงนักเรียนในหัวข้อ "หนังสือแนะนำสำหรับนักเรียนที่จะช่วยสร้างเสริมทักษะชีวิต และปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ คัดสรรพิเศษให้เหมาะสำหรับระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา" ซึ่งมีเนื้อหาแนะนำการพัฒนาเด็ก พร้อมรายการแนะนำหนังสือที่เด็กควรอ่าน

            • บริษัทมอบ Nanmeebook Coins จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมดที่มาจากยอดของโรงเรียน เพื่อใช้ในการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียนต่อไป


            มาร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน เปิดกระบวนการเรียนรู้และการอ่านแบบใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อสร้างทักษะการเป็น Active Citizen ต่อยอดทักษะการอ่านสู่นอกห้องเรียน📚✨


สนใจสมัคร และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ Tel : 061-190-3306 คุณจารุณี หรือ 091-556-0708 คุณอุมา
📩 E-mail : bookfair_s1@nanmeebooks.com หรือ uma@nanmeebooks.com
🟢 Line id: @nmbbookfair

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.