โครงงานภัยธรรมชาติ

 • ผู้เขียน : Kathleen M. Reily
 • ผู้แปล : ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์
 • ผู้วาดภาพประกอบ: Tom Casteel
ราคา : ฿150.10 ฿158.00 |5%Off

เรื่องย่อ

 หนังสือ โครงงานภัยธรรมชาติ เล่มนี้นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบโครงงานการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงทั้ง 11 เหตุการณ์ คือ แผ่นดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด พายุทอร์นาโด พายุเฮอร์ริเคน น้ำท่วม ภัยแล้ง คลื่นความร้อน พายุหิมะ หิมะถล่ม ไฟป่า และเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น การระเบิดของสะเก็ดดาว แก๊สใต้ทะเลสาบ ปล่องภูเขาไฟปะทุ
 โดยเนื้อหาภายใน ได้กล่าวถึงกระบวนการเกิดภัยธรรมชาติ ลักษณะของเหตุการณ์ผลกระทบ วิธีการป้องกันและรับมือ และท้ายบทยังมีกิจกรรมการทดลองเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องของภัยธรรมชาตินั้น ๆ จำนวน 25 กิจกรรม ตัวอย่างเช่น แนวควบคุมไฟภูเขาไฟจำลอง อุโมงค์ลม โต๊ะสั่น เป็นต้นรู้ทันและเข้าใจภัยธรรมชาติ
 บทที่ 1 แผ่นดินไหวและสสึนามิ
 บทที่ 2 ภูเขาไฟ
 บทที่ 3 พายุทอร์นาโด
 บทที่ 4 พายุเฮอร์ริเคน
 บทที่ 5 น้ำท่วม
 บทที่ 6 ภัยแล้งและคลื่นความร้อน
 บทที่ 7 ไฟป่า
 บทที่ 8 พายุหิมะและหิมะถล่ม
 บทที่ 9 เหตุการณ์ผิดปกติ
 บทที่ 10 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160427093
 • ปีที่พิมพ์
 • 2015
 • ผู้เขียน
 • Kathleen M. Reily
 • จำนวนหน้า
 • 128
 • ผู้แปล
 • ณัฐกิตติ์ ลีลากวีพัฒน์
 • ขนาด (ซม.)
 • 18.4 x 24 x 0
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 • Tom Casteel
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 300.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160427093

ประวัตินักเขียน

Kathleen M. Reily

0 Review(s)