เก่งวิทย์ได้ตั้งแต่ปฐมวัย

 • ผู้เขียน : Kim, Byung-Ju
 • ผู้แปล : เอกนครินทร์ เมืองเกษม
ราคา : ฿185.50 ฿265.00 |30%Off

เรื่องย่อ

เก่งวิทย์ได้ตั้งแต่ปฐมวัย นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก 47 การทดลอง ซึ่งเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกและนำไปสู่การจดจำได้อย่างแม่นยำ การทดลองในเล่ม ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็ก 4 ทักษะ (1) ทักษะการสังเกต ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า (2) ทักษะการคิด ฝึกให้คิดอย่างละเอียดรอบคอบ (3) ทักษะการจินตนาการ ฝึกให้คิดอย่างสร้างสรรค์ (4) ทักษะการแก้ปัญหา ฝึกให้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง กล้าเผชิญปัญหา ในแต่ละการทดลองจะมีคำแนะนำอย่างชัดเจน ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนการทำกิจกรรม คำถามสำคัญที่ควรถามเด็ก และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละกิจกรรม
 วิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนโลก
 Part 1 กิจกรรมฝึกทักษะการสังเกต สร้างทัศนวิสัยกว้างไกล
 Part 2 กิจกรรมฝึกทักษะการคิด ส่งเสริมการเรียนรู้
 Part 3 กิจกรรมฝึกทักษะการจินตนาการ สร้างโลกที่มองไม่เห็น
 Part 4 กิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา ฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160428212
 • ปีที่พิมพ์
 • 2015
 • ผู้เขียน
 • Kim, Byung-Ju
 • จำนวนหน้า
 • 208
 • ผู้แปล
 • เอกนครินทร์ เมืองเกษม
 • ขนาด (ซม.)
 • 17 x 22.5 x 0.95
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 330.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160428212

ประวัตินักเขียน

Kim, Byung-Ju

0 Review(s)