การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล - ประถมต้น

ราคา : ฿122.50 ฿175.00 |30%Off

เรื่องย่อ

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ระดับอนุบาล-ประถมต้น เล่มนี้ เขียนโดย "เบลล์ วอลเลซ" และคณะ เป็นหนังสือที่ให้แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในชั้นเรียน โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่ครูสอน กิจกรรมที่ยกตัวอย่างไว้ในหนังสือมีความหลากหลายและได้ผ่านการทดลองใช้จริงแล้วในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างผลงานของผู้เรียนด้วย
 ผู้เขียนยังได้นำเสนอ วงล้อการแก้ปัญหา TASC (Thinking Actively in a Social Context: การคิดอย่างกระตือรือร้นภายใต้บริบทสังคม) ซึ่งผู้เขียนได้คิดค้นขึ้น พร้อมบอกวิธีการนำวงล้อนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย หากครูได้นำวิธีการและเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดในหนังสือเล่มนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดจากระดับพื้นฐานสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน
 1. การสอนทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเชื่อมโยงกับหลักสูตร ยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไรยิ่งดี! โดย เบลล์ วอลเลซ
 2. แนะนำการใช้วงล้อการแก้ปัญหา TASC เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน โดย ไมก์ คาร์เตอร์ และ โดโรที ริกคาร์บี
 3. การใช้วงล้อการแก้ปัญหา TASC เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดย ลินน์ แมกคลัวร์
 4. การใช้วงล้อการแก้ปัญหา TASC เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการแก้ปัญหาขั้นสูงในวิชาวิทยาศาสตร์ โดย นิโคลา เบเวอร์ลีย์
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160432820
 • ปีที่พิมพ์
 • 2016
 • ผู้เขียน
 • Belle Wallace และคณะ
 • จำนวนหน้า
 • 180
 • ผู้แปล
 • ดร. ธนวรรณ นภาศรี
 • ขนาด (ซม.)
 • 18.4 x 26 x 0
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 310.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160432820

ประวัตินักเขียน

Belle Wallace และคณะ

0 Review(s)