ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว:ชุดภาษาอังกฤษสำหรับมืออาชีพ

 • ผู้เขียน : Live ABC
 • ผู้แปล : ภัฑพร สหวัฒนพงศ์
ราคา : ฿195.00

เรื่องย่อ

มีเนื้อหาหลัก 8 บทเรียน ให้คุณได้เรียนรู้คำศัพท์ บทสนทนา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ต่างๆด้านธุรกิจการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังให้คุณได้ฝีกทักษะะการสนทนาผ่านสถานการณ์จำลองและบทบาทสมมติผ่าน Interactive CD-ROM พร้อมแบบทดสอบเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนท้ายบท
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160413096
 • ปีที่พิมพ์
 • 2013
 • ผู้เขียน
 • Live ABC
 • จำนวนหน้า
 • 184
 • ผู้แปล
 • ภัฑพร สหวัฒนพงศ์
 • ขนาด (ซม.)
 • 17 x 22.5 x 0.8
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 400.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160413096

ประวัตินักเขียน

Live ABC

0 Review(s)