เก่งอังกฤษได้ตั้งแต่ปฐมวัย

 • ผู้เขียน : Lee, Soo-Jung
 • ผู้แปล : สุกัญญา นนทรักษ์
ราคา : ฿268.00

เรื่องย่อ

เก่งอังกฤษได้ตั้งแต่ปฐมวัย แนะนำวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านการเล่นหรือการทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างง่าย เช่น ประดิษฐ์ของเล่น ร้องเพลง หรือแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมเหล่านี้พัฒนามาจากแนวคิดเรื่
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160427567
 • ปีที่พิมพ์
 • 2015
 • ผู้เขียน
 • Lee, Soo-Jung
 • จำนวนหน้า
 • 216
 • ผู้แปล
 • สุกัญญา นนทรักษ์
 • ขนาด (ซม.)
 • 17 x 22.5 x 1
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 330.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160427567

ประวัตินักเขียน

Lee, Soo-Jung

0 Review(s)