เรียนภาษาจีนด้วยตนเองจากนิทานคุณธรรม

ราคา : ฿285.00

เรื่องย่อ

เรียนภาษาจีนผ่านการอ่านนิทานคุณธรรม และมีบทเรียนเสริมที่ เน้นคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันจากง่ายไปยาก รวมทั้งฝึก ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้จริง ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้อย่าง CD-MP3 โดยเจ้าของภาษา แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. บทเรียนหลัก เป็นนิทานคุณธรรมให้ผู้เรียนฝึกอ่านด้วยตนเองบทละ 1 เรื่อง รวมทั้งหมด 10 เรื่อง พร้อมคำศัพท์และประโยคน่ารู้มากมาย 2. สัทอักษรจีน เรียนรู้พินอินจากตารางสรุปพินอินง่าย ๆ ด้วยหลักการ เทียบเสียงกับอักษรไทย พร้อมเทคนิคการจดจำด้วยตนเอง 3. แบบฝึกหัดรวม ประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน แบบฝึกหัดฝึกการฟังกับการเขียน และฝึกเขียนตัวอักษรใหม่ตามลำดับขีด พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนด้วยตนเอง เรียนแค่วันละ 1 ชั่วโมง ภายใน 3 ปี สนทนาได้จริงอ่านแล้วได้อะไร เรียนรู้คำศัพท์และประโยคต่าง ๆ ในภาษาจีน พร้อมยกระดับจิตใจผู้เรียน ให้มีคุณธรรม เรียนภาษาจีน อย่างมีความสุข
หรือ
 • รหัสสินค้า (ISBN)
 • 9786160435760
 • ปีที่พิมพ์
 • 2017
 • ผู้เขียน
 • -
 • จำนวนหน้า
 • 288
 • ขนาด (ซม.)
 • 17.0 X 22.5 X 1.3
 • น้ำหนัก (กรัม)
 • 430.00 กรัม
 • Best Seller
 • -
 • Book Google Preview(ISBN)
 • 9786160435760
0 Review(s)