ชุดแบบจำลองเรื่องอวกาศ (2349 Space Science)

ราคา : ฿696.50 ฿995.00 |30%Off

รายละเอียดสินค้า

แบบจำลองเรื่องอวกาศ ประกอบด้วยระบบสุริยะ จำลอง แบบจำลองนักบินอวกาศ ดาวเทียม ยาน อวกาศ และแผนที่ดาว ส่วนประกอบ 1. คู่มือการใช้ 2. แบบจำลองระบบสุริยะ 3. แบบจำลองนักบินอวกาศ 4. แบบจำลองยานอวกาศ 5. แบบจำลองกล้องโทรทรรศน์ 6. แผ่นการ์ดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดาวของระบบสุริยะ 7. แผนที่ดาว
หรือ